Vierde Adventszondag

Scheur toch de wolken
en kom naar ons toe!

Breek uit uw zwijgen.

Breek met uw Licht
de nacht aan flarden.

 

Kerstvieringen in de Grote Kerk Emmen

Kinderkerstviering in de Grote Kerk Emmen

Woensdag 24 december om 17.00 uur.

Kinderen spelen zelf een kerstverhaal.

 Kerstnachtviering:

24 december om 22.00 uur. Vooraf is er om ca 21.45 uur samenzang van bekende kerstliederen.

Mmv de Cantorij van de Grote Kerk en Arnoud Meijer op trompet. Voorganger ds. Menso Rappoldt.

Adoptiefonds Grote Kerk

Het adoptiefonds Grote Kerk heeft, via SOS-Kinderdorpen, 5 kindertjes geadopteerd uit verschillende landen in de wereld. Het gaat om Lucky uit Uganda, Nishan uit Nepal, Dang uit Vietnam, Yongdong uit China en Johanna uit Namibië. Deze kinderen hebben geen ouders meer of hun ouders kunnen niet voor hen zorgen. In het SOS-Kinderdorp hebben deze kinderen een SOS-moeder gekregen en verschillende broertjes en zusjes, die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als onze kinderen. Zo groeien de kinderen toch veilig op binnen een gezin. Als deze kinderen klaar zijn met school, verlaten ze het SOS-Kinderdorp om te gaan werken.

Elk jaar krijgen onze kinderen een bepaald bedrag om te eten, naar school te gaan, etc. Voor hun verjaardag krijgen ze ook altijd een cadeautje in de vorm van een klein geldbedrag. Dit bedrag wordt op een aparte rekening gezet. De kinderen kunnen hierover beschikken als ze het SOS-dorp verlaten en echt op eigen benen kunnen staan.

Wilt u onze kinderen helpen? Dan kunt u een gift overmaken op IBAN/rekeningnummer NL23 RABO 0128 3520 78 ten name van Adoptiefonds Grote Kerk. Alle giften zijn welkom. Dank u wel.

Gedachtenisstenen

In de commissie Eredienst is het plan ontstaan om voor gemeenteleden die zijn overleden een zogeheten  gedachtenissteen te plaatsen in de Stiltehoek. Deze gedachtenisstenen zijn speciale stenen waarop de roepnaam en datum van overlijden van een gemeentelid wordt geschreven. Op de zondag van de afkondiging van het overlijden wordt dan een korte ceremonie gehouden, waarin de overledene wordt herdacht en waarbij de steen in de Stiltehoek wordt gelegd.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, als de namen van alle overledenen uit de Grote Kerk worden genoemd en herdacht, kunnen nabestaanden een kaarsje aansteken en krijgen zij de steen met de naam van hun dierbare  als herinnering mee.
De kerkenraad heeft met dit plan ingestemd.
De ceremonie van het herdenken en plaatsen van de gedachtenisstenen wordt met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar 2014-2015 ingevoerd. 

Expositie ‘ Niets is zonder waarde’ in Grote Kerk Emmen

Hannelieke van de Beek exposeert van 20 december 2014 tot 15 februari 2015 in de Grote Kerk van Emmen. De titel van de expositie is ‘Niets is zonder waarde’. De geëxposeerde kunstwerken zijn geïnspireerd op de bijbel. Thema’s zijn de schepping, licht, tijd, annunciatie, maria en kind, opstanding, water, brood, handen en voeten en woestijn. Ook impressies van reizen en ervaringen zijn verwerkt in haar kunstwerken. Door samenvoegingen van verschillende materialen, foto’s, stoffen en borduursels, natuurlijke materialen -  soms ook gecombineerd met hout, lood, glas en steen - ontstaan verhalen.

Het verwerken van materiaal en inspiratie is een persoonlijk ‘gevecht’ dat veel van de kunstenares zegt, maar door het persoonlijk karakter ook anderen weer kan raken en kan uitnodigen om op een nieuwe manier te kijken naar de wereld, naar jezelf en naar de mensen om je heen. Het gaat om een proces waarbij de kunstenares zich laat leiden door het material, gedachten, herinneringen en associaties.

More Articles...

Downloadcentrum