Zomerorgelconcerten in de Grote Kerk

Traditiegetrouw organiseert Stichting Grote Kerk Cultureel ook dit jaar weer een serie orgelconcerten op het Roelf Meijer orgel in de Grote Kerk. De orgelconcerten zijn wekelijks op zaterdagmiddag of op vrijdagavond te horen. De concerten op zaterdag zijn de zogenaamde inloopconcerten die om 15.00 uur beginnen en ca. 45 minuten duren. Hiervoor wordt geen entree geheven maar wel wordt een vrije gift gevraagd. De concerten op vrijdagavond beginnen om 20.00 uur en duren ongeveer 5 kwartier. De toegangsprijs bedraagt € 6,-- incl. consumptie, Vrienden van de Stichting Grote Kerk Cultureel betalen € 4,50.

Full Coleurdienst op 31 augustus 2014

Voorafgaande aan het te houden Full colour festival ( die gaat dus door !!!!) zal er op 31 augustus om 11.30 uur in de Grote kerk een bijzondere Full colour dienst gehouden worden. Voorganger is Ds.M. Rappoldt
Ook u bent daarbij vriendelijk welkom.....

Oecumenelezing 2014

We noemen het alvast. De jaarlijkse Oecumenelezing van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen vindt dit jaar plaats op 23 september in de Grote kerk.
Ds. K.v.d.Kamp -landelijk secretaris van de Raad van Kerken- gaat een boeiende inleiding houden.
U hoort er nog over.Maar... noteer de datum alvast

Kerken Protestantse Gemeente Emmen houden samen Openlucht viering.

Zondag 7 september om 10.30 uur op de sportvelden van Drenthina aan de Roswinkelerweg starten de Protestantse Gemeente Emmen samen het winterseizoen. Voor deze open luchtviering wordt een bijzonder programma voorbereid. Waren er vorig jaar 800 mensen, het zou ons niet verbazen als er nu 1000 mensen samen kwamen Bent U er dan ook bij?

Downloadcentrum