Kerken Protestantse Gemeente Emmen houden samen Openlucht viering.

Zondag 7 september om 10.30 uur op de sportvelden van Drenthina aan de Roswinkelerweg starten de Protestantse Gemeente Emmen samen het winterseizoen. Voor deze open luchtviering wordt een bijzonder programma voorbereid. Waren er vorig jaar 800 mensen, het zou ons niet verbazen als er nu 1000 mensen samen kwamen Bent U er dan ook bij?

Oecumenelezing 2014

We noemen het alvast. De jaarlijkse Oecumenelezing van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen vindt dit jaar plaats op 23 september in de Grote kerk.
Ds. K.v.d.Kamp -landelijk secretaris van de Raad van Kerken- gaat een boeiende inleiding houden.
U hoort er nog over.Maar... noteer de datum alvast

Downloadcentrum